ZŁÓŻ RAPORT CBAM ZA 1Q2024!

Kody CBAM

Sprawdź, czy produkt jaki importujesz, kwalifikuje się pod CBAM

W tym celu:

  1. Przygotuj kody CN produktów, które importujesz spoza UE. Aby je zidentyfikować, sprawdź proszę dokument SAD (deklarację celną), gdzie taki kod CN jest deklarowany w polu 33.
  2. Wybierz kategorię produktu i wejdź we właściwą zakładkę, aby sprawdzić czy kod CN, pod jakim zadeklarowany był Twój produkt pokrywa się z kodem podanym w tabeli niżej.
  3. Jeśli Twój kod CN składa się z więcej numerów niż kod podany niżej, to jeśli jego 4 pierwsze numery pokrywają się z kodem poniżej, to Twój produkt kwalifikuje się pod CBAM.
Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany
2507 00 80 – Pozostałe gliny kaolinowe Dwutlenek węgla (CO2)
2523 10 00 – Klinkier cementowy Dwutlenek węgla (CO2)
2523 21 00 – Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony Dwutlenek węgla (CO2)
2523 29 00 – Pozostały cement portlandzki Dwutlenek węgla (CO2)
2523 30 00 – Cement glinowy Dwutlenek węgla (CO2)
2523 90 00 – Pozostałe cementy hydrauliczne Dwutlenek węgla (CO2)
Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany
2716 00 00 – Energia elektryczna Dwutlenek węgla (CO2)
Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany
2808 00 00 – Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)
2814 – Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym Dwutlenek węgla (CO2)
2834 21 00 – Azotany potasu Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)
3102 – Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)
3105 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10kg z wyjątkiem: 3105 60 00 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)
Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany

72 – Żeliwo i stal z wyjątkiem:

7202 2 – Żelazokrzem

7202 30 00 – Żelazokrzemomangan

7202 50 00 – Żelazokrzemochrom

7202 70 00 – Żelazomolibden

7202 80 00 – Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram

7202 91 00 – Żelazotytan i żelazokrzemotytan

7202 92 00 – Żelazowanad

7202 93 00 – Żelazoniob

7202 99 – Pozostałe:

7202 99 10 – Żelazofosfor

7202 99 30 – Żelazokrzemomagnez

7202 99 80 – Pozostałe

7204 – Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)
2601 12 00 – Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe Dwutlenek węgla (CO2)
7301 – Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7302 – Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn Dwutlenek węgla (CO2)
7303 00 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa Dwutlenek węgla (CO2)
7304 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali. Dwutlenek węgla (CO2)
7305 – Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7306 – Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane) Dwutlenek węgla (CO2)
7307 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7308 – Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7309 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne Dwutlenek węgla (CO2)
7310 – Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne Dwutlenek węgla (CO2)
7311 00 – Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7318 – Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7326 – Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany
7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7603 – Proszki i płatki aluminium Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7605 – Drut aluminiowy Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7608 – Rury i przewody rurowe, z aluminium Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7609 00 00 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7610 – Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7611 00 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7612 – Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7613 00 00 – Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7614 – Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
7616 – Pozostałe artykuły z aluminium Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)
Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany
2804 10 00 – Wodór Dwutlenek węgla (CO2)